• Terms Of Use

Terms Of Use

KULLANIM KOŞULLARI, GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN
KORUNMASI
Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Limited Şirketi (Özata Denizcilik) ,müşteri
bilgilerinin güvenliği, kişisel verilerin korunması ve müşteri memnuniyetini benimseyen
çalışma anlayışı çerçevesinde yeni inşaası ve tersanecilik sektöründe hizmet vermektedir.
Özata Denizcilik web sitesi www.ozatashipyard.com /www.repair.ozatashipyard.com bundan
sonra “Website” olarak adlandırılacaktır.
 

1. Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası

Website’den şirketimizin sunduğu hizmetler, faaliyet alanları ve şirketimizin olanaklarının
tanıtılması ile ilgili bilgilere yer verilmektedir.
Özata Denizcilik işbu Website vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları,
ayni ve şahsi haklar, ticari bilgi ve tecrübeye yönelik haklar da dahil olmak üzere tüm hakları
saklıdır. Website’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, metin, imge,
ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Özata Denizcilik’ne
aittir. Website’de yer alan bilgilerin herkese açık bir şekilde yayımlanması nedeniyle Websitesi
ziyaret edilmesi veya Website’deki Hizmetler’den yararlanılması Özata Denizcilik mülkiyet
hakları konusunda kullanıcıya hiç bir hak vermez.
Kullanıcı, Website’yi ziyaret etmek ve kullanmakla, belirtilen fikri mülkiyet haklarını ihlal
etmemeyi, zata Tersanesi ve/veya başka bir üçüncü şahsa ait, Website’de yer alan metin
içeriklerini, çizimler, fotoğraflar, yenilikler, sistemler, süreçler, formüller, yöntem ve teknikler,
resimleri, görsel unsurları, logo ve ikonları, her türlü tasarım, telif, marka, patent ve görsel ve
işitsel unsurları, marka, patent ve benzeri her türlü bilgi, içerik ve belgeleri değiştirmeyeceğini,
kopyalamayacağını, esinlenme konusu dahi yapmayacağını, bir işleme tabi tutmayacağını,
işlemeyeceğini, dağıtıma konu etmeyeceğini, yayımlamayacağını, zarar vermeyeceğini veya
herhangi bir şekilde kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Özata Denizcilik izni olmaksızın, Website’nin herhangi bir bölümü veya tamamının
kullanmayacağını, Website içerikleri kullanılması suretiyle Özata Denizcilik ile doğrudan
ve/veya dolaylı rekabet etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Website’yi
ziyaret ederken, Website’de yer alan herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü,
resim şekil, grafik, logo, marka, ikon her türlü görsel ve işitsel içeriklerin bir kısmının veya
tamamının kullanımından, bu içeriklerin yayınlanmasından ve bu içeriklere dayalı giriştikleri
bütün eylemlerden doğan sonuçlardan, Website’nin gizlilik politikasına uygun davranmamış
olmaları sebebiyle uğrayabilecekleri maddi veya manevi, müsbet veya menfi ve olası herhangi
bir zarardan veya masraftan Özata Denizcilik çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri
kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

2. Kişisel Verilerin Korunması

Özata Denizcilik, sadece müşterilerinden ve kullanıcılardan zorunlu olarak alması gereken
bilgileri edinmekle, hizmet kalitesini arttırmak amacıyla gerekli olan bilgileri edinmektedir.
Özata Denizcilik, Website’yi ziyaret edenlerin gizliliğini korumayı ilke olarak benimsemiştir.
Özata Denizcilik, ilgili yasal mevzuat kapsamında, kişisel verilerin hukuka uygun olarak
işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin
muhafazasını sağlamak amacıyla veri sorumlusu olarak uygun güvenlik düzeyini temin etmeye
yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Söz konusu veri ve bilgilerin, mevcut ve
geçerli yasal düzenlemelere uygun olarak işlenmesi ve kullanılması işin sistem altyapılarını ve
internet yazılımlarını en güvenilir seviyede tutmaktadır.
Kullanıcılar’ ın sağladığı bilgiler, diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez veya
herhangi bir üçüncü şahıs tarafından erişilemez niteliktedir. Website’de, kullanıcıların hiçbir
bilgi sağlamaksızın Website’yi ziyaret etmesine, hizmetler ve şirket olanakları hakkında bilgi
alabilmesine olanak sağlayan bir sistem oluşturulmuştur.
Özata Denizcilik destek hizmeti almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışılması durumunda, bu
firmaların şirketin gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır.
Özata Denizcilik, hiçbir şart ve koşulda Kullanıcılarının kredi kartı bilgilerini paylaşılmasını
istememektedir. Bu şekilde her türlü iletişim aracı aracılığıyla kredi kartı bilgilerinin
paylaşılması yönündeki her türlü istek ve talebin Özata Denizcilik tarafından gönderilmediğini
bilerek, kredi kartı bilgilerinin kimseyle paylaşılmaması gerekmektedir.
Kullanıcı, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ nı kabul etmekle, Özata Denizcilik
ile paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, işbu Gizlilik
Politikasında bildirilen amaçlar ile; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına
ve Şirketimizin sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu ve yukarıda detayları bildirilen üçüncü kişilere
aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.
İşbu Sözleşme´nin uygulanmasında, yorumlanmasında, Website hakkında veya Website ile
ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’ den doğan veya
doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Yalova Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Müşterilerimiz ve Website kullanıcılarının kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla
şirketimiz sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler
alınmıştır. Ek olarak bilgi alınmak istenen konularda şirketimize başvurabilirsiniz.
Saygılarımızla,
Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi.