OHS Policy

İşyerimizde yapılan GEMİ İNŞAATI, BAKIM VE ONARIMI faaliyetleri tehlikeli işlerin yapıldığı 5. risk grubuna girmektedir.
Bu nedenle işyerimizde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlayıp olası iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçebilmek ve bilinçli çalışanlar oluşturmak için;

Çalışanlarımıza ISG eğitimleri vererek bilinç düzeyi ve uygun davranış kazandırmayı,
ISG konularında tüm çalışanların bilgilendirilmesini ve katılımlarını sağlamayı,

Çalışanlarımızın periyodik kontrollerini yaptırmayı,

İşlerin sağlıklı yürütülmesi için gerekli her türlü malzeme ve ekipmanı vermeyi,
Tüm faaliyetlerimizde ISG kurallarını birinci öncelik olarak dikkate almayı,
Çalışma yaşamını düzenleyen yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uymayı,

Bölgemizdeki kuruluşlarla işbirliği yaparak, afet ve acil durumlara ortak müdahale edebilecek bir yapılanma oluşturmayı,
Şirketimizin en değerli varlığı olan çalışanları için daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı ve yönetim sistemini iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,

Yeni teknolojiler ve etkin kaynak kullanımı ile ISG risklerini en aza indirmeyi taahhüt ederiz.

Yön. Kurulu Başkanı
Özdemir ATASEVEN

Doküman No: DD – 02 Rev. No:02 Rev. Tarihi: 22.02.2022 Yürürlük Tarihi: 15.07.2013