• Environmental Policy

Environmental Policy

 Çevre Politikası


Ürün, hizmet ve çevre kalitesinin güvence altına alınmasını temel faaliyet prensibi olarak kabul eden ÖZATA TERSANESİ, GEMİ İNŞAATI, BAKIM VE ONARIMI faaliyetlerinde ekonomik ve ekolojik dengeyi sağlamak amacıyla, çevresel performansını zaman içinde sürekli iyileştirmeyi, geliştirmeyi ve bunu bir şirket kültürü haline getirmeyi taahhüt eder. 
 
Bu kapsamda;
Ulusal çevre mevzuatını ve uymakla yükümlü olduğumuz diğer şartları takip etmek ve ilgili şartları yerine getirmek, 
Sürdürülebilir kalkınma prensipleri doğrultusunda, tüm imalat ve hizmet aşamalarında çevreyi korumak, doğal kaynakların etkin kullanımını sağlamak, 
Tüm şirket faaliyetlerinden doğan ve alıcı ortama verilmesi muhtemel kirleticileri en aza indirmek, 
Tüm şirket çalışanlarını, yan sanayi müşterilerimiz ile tedarikçilerimizi çevre kirliliğinin azaltılması ve çevrenin korunması yönünde bilinçlendirmek ve eğitmek, 
Hedeflenen çevre performansımız ile üçüncü taraflara örnek teşkil etmek, önemle üzerinde durduğumuz hususlardır. 
 
Firmamızın çevre politikası, kamuoyunun incelemesine açıktır. 
 
Doküman No: DD-10     Yürürlülük Tarihi: 15.07.2013     Rev. Tarihi: 14.03.2016      Rev. No: 01